Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα “deep carbon" το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deepcarbon.gr και το οποίο δημιουργήθηκε από την εταιρεία deep carbon , που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αγίου Αντωνίου στην οποία φέρει τον αριθμό 38 , με ΑΦΜ 800610768 και τηλεφωνο επικοινωνιας 213-0303951 και κινητό 6937243182.

Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή που σχετίζεται με αυτό , άλλως θεωρείται δεδομένο ότι με την είσοδο του και την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος συναινεί, συνομολογεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

- Η ΕΤΑIΡΕIΑ μπορεί να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, αναφορικά με τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές και προιόντα. Για λάθη που οφείλονται σε τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λαθη, που δεν µπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακουσίως κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας

Περιορισμός ευθύνης

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ deep carbon δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία . Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές οι οποίες µπορεί να προκληθούν κατά την µεταφορά των προϊόντων. Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή τους. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας προιόντων , όμως ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει , ούτε δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους

1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προµηθευτή µας: Η εταιρία µας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των οίκων που εµπορεύεται. Σχεδόν ολα τα προιόντα µας είναι εισαγωγής. Συνεπώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου µια παραγγελία µας µπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη µεταφορά, µε αποτέλεσµα να µην αφιχθεί στις αποθήκες µας στο χρόνο που υπολογίζουµε. Σε µια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας για να σας ρωτήσουµε εάν θέλετε να περιμένετε αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουµε κάποιο εναλλακτικό.

2. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινοµένων ή απεργιών καθώς κοι σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την µεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας

3. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική επικοινωνία , ή και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επικοινωνία µαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση µε το προϊόν είτε σε σχέση µε την πληρωµή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενηµερωµένα

- Το ηλεκτρονικό κατάστηµα παρέχει το περιεχόµενο (π.χ. πληροφορίες, ονόµατα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καµία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστηµα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νοµικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζηµία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηµατική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία ή µη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναµία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα ονόµατα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσµατα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστηµα ή/και τρίτα µέρη συµβεβληµένα µε αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα της Εταιρίας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήµατος ή/και των άνω τρίτων µερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς κοινοτικούς και διεθνείς νόµους περί εµπορικών σηµάτων και βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας. Δεν συνιστά µεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώµατος χρήσης τους από κανένα, η εμφάνιση τους και η έκθεσή τους στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα Απαγορεύεται δε οιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή και ψηφιακή , η διανομή, επεξεργασία, μεταπώληση, ή με οποιονδήποτε άλλο τροπο δημιουργία παραγωγής εργασίας ή και παραπλάνηση του κοινού σχετικό με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδυκτιακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή µετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχοµένου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται µόνο κατόπιν προηγούµενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόµιµου δικαιούχου των ανωτέρω πνευµατικών δικαιωµάτων

Product added to wishlist

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την σωστή εμπειρία χρήσης του eshop μας.